Polityka środowiskowa

Zarząd Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy GALENA deklaruje, że działalność firmy stanowi wytwarzanie produktów leczniczych, substancji farmaceutycznych (API) oraz środków spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Farmaceutycznego, Systemu Zapewnienia Jakości zgodnego z wymaganiami GMP, Systemu HACCP w powiązaniu z odpowiednimi przepisami prawnymi oraz posiadanymi decyzjami w zakresie ochrony środowiska.

Nadrzędnym celem działalności jest dbałość o zdrowie osób stosujących produkty wytwarzane przez FSP Galena w oparciu o najwyższą jakość, skuteczność i bezpieczeństwo ich stosowania.

Politykę Środowiskową FSP Galena realizuje poprzez:

 • prowadzenie procesów produkcji w sposób bezpieczny dla środowiska
 • doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001
 • doskonalenie działań w zakresie gospodarki odpadami (segregacja i recykling) oraz gospodarki wodno-ściekowej
 • ograniczanie emisji do powietrza
 • analizowanie stosowanych technologii produkcji i wprowadzanie zmian w celu ograniczenia ich wpływu na środowisko
 • ciągłą modernizację parku maszynowego, w celu uzyskania optymalnego zużycia surowców oraz czynników energetycznych
 • zapobieganie awariom, które mogłyby mieć negatywny wpływ na środowisko
 • prowadzenie szkoleń i podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska
 • preferowanie współpracy z dostawcami, którzy posiadają wdrożone Systemy Zarządzania Środowiskowego

Do realizacji wyżej wymienionych celów FSP Galena przyjmuje następujące zasady i zobowiązania:

 • Ochrona środowiska i jej właściwe zabezpieczenie jest traktowane przez Zarząd FSP GALENA na jednym poziomie z zapewnieniem jakości produkowanych przez nas wyrobów
 • Podczas prowadzonej działalności firma zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia oraz zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska
 • Firma zobowiązuje się do spełnienia i stosowania wymagań prawnych i innych przepisów dotyczących aspektów środowiskowych
 • Firma prowadzi otwartą współpracę z zainteresowanymi stronami
 • Zarząd FSP GALENA zapewnia dostępność środków niezbędnych do realizacji przyjętych celów i zadań środowiskowych
 • Polityka Środowiska jest publicznie dostępna
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Klikając w dowolny link na tej stronie, zgadzasz się na zapisanie Cookies na swoim komputerze. Polityką prywatności