Projekty unijne

Schemat 1.1. A2

Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i innowacyjność”
Działanie 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw”

Tytuł projektu: Inwestycje w nowoczesne urządzenia w FSP „GALENA”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy wirówki.
Data projektu 9.07.2014
Zbieranie ofert zostało zakończone: Zapytanie ofertowe na dostawę wirówki.
Data projektu 30.06.2014
Schemat 1.1. C

Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i innowacyjność”
Działanie 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw”

Tytuł projektu: Modernizacja Działu technologiczno-badawczego jako niezbędny element dalszego rozwoju FSP „GALENA”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy aparatu do miareczkowania.
Data projektu 28.03.2014
Zbieranie ofert zostało zakończone: Zapytanie ofertowe na dostawę aparatu do miareczkowania.
Data projektu 06.03.2014
Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy spektrofotometru.
Data projektu 8.01.2014
Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy chłodziarki.
Data projektu 24.03.2014
Zbieranie ofert zostało zakończone: Zapytanie ofertowe na dostawę chłodziarki.
Data projektu 04.03.2014
Zbieranie ofert zostało zakończone: Zapytanie ofertowe na dostawę spektrofotometru.
Data projektu 10.12.2013
Powiadomienie Oferentów o zmianie Dostawcy komory do badań fotostabilności.
Data projektu 23.09.2013
Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy autoklawu.
Data projektu 27.08.2013
Zbieranie ofert zostało zakończone: Zapytanie ofertowe na dostawę autoklawu.
Data projektu 22.07.2013
Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy komory do badań fotostabilności.
Data projektu 22.07.2013
Zapytanie ofertowe na dostawę komory do badań fotostabilności.
Data projektu 15.07.2013
Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy suszarki laboratoryjnej.
Data projektu 12.07.2013
Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy pompy próżniowej.
Data projektu 12.07.2013
Zbieranie ofert zostało zakończone: Zapytanie ofertowe na dostawę suszarki laboratoryjnej. (UWAGA!: Uprzejmie informujemy, iż w zapytaniu ofertowym wkradł się błąd w terminie nadsyłania ofert. Prawidłowy to 10.07.2013. Przepraszamy za utrudnienia.)
Data projektu 01.07.2013
Zbieranie ofert zostało zakończone: Zapytanie ofertowe na dostawę pompy próżniowej. (UWAGA!: Uprzejmie informujemy, iż w zapytaniu ofertowym wkradł się błąd w terminie nadsyłania ofert. Prawidłowy to 10.07.2013. Przepraszamy za utrudnienia.)
Data projektu 01.07.2013
Powiadomienie Oferentów o zmianie Dostawcy stołu laboratoryjnego.
Data projektu 26.04.2013
Powiadomienie Oferentów o zmianie Dostawcy wagi analitycznej.
Data projektu 24.04.2013
Powiadomienie Oferentów o zmianie Dostawcy wagi analitycznej.
Data projektu 24.04.2013
Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy stołu laboratoryjnego.
Data projektu 18.04.2013
Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy wagi analitycznej.
Data projektu 18.04.2013
Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy wagi analitycznej.
Data projektu 18.04.2013
Zbieranie ofert zostało zakończone; Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego stołu laboratoryjnego.
Data projektu 02.04.2013
Zbieranie ofert zostało zakończone; Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowej wagi analitycznej.
Data projektu 02.04.2013
Zbieranie ofert zostało zakończone; Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowej wagi analitycznej.
Data projektu 02.04.2013
Schemat 1.1. C

Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i innowacyjność”
Działanie 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw”

Tytuł projektu: „Nowe możliwości technologiczno-badawcze FSP „GALENA” realizowane poprzez zakup nowoczesnych urządzeń analitycznych i technologicznych”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Zbieranie ofert zostało zakończone; Zapytanie ofertowe - Dostawa ultra wysokociśnieniowego aparatu do chromatografii cieczowej ( UHPLC )
Data projektu 05.06.2012
Powiadomienie oferentów o wyborze dostawcy ultra wysokociśnieniowego aparatu do chromatografii cieczowej (UHPLC)
Data projektu 17.07.2012
Powiadomienie oferentów o wyborze dostawcy spektrofotometru.
Data projektu 17.05.2012
Powiadomienie oferentów o wyborze dostawcy mętnościomierza.
Data projektu 16.05.2012
Zbieranie ofert zostało zakończone; Zapytanie ofertowe - Dostawa mieszalnika homogenizującego dla substancji stałych.
Data projektu 24.04.2012
Zbieranie ofert zostało zakończone; Zapytanie ofertowe - Dostawa mętnościomierza.
Data projektu 24.04.2012
Schemat 1.1. A2

Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i innowacyjność”
Działanie 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw”

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowej generacji produktów leczniczych oraz food suplementów”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Powiadomienie oferentów o wyborze Dostawcy: Wirówki z przemywaniem (1 szt.)
Data projektu 30.06.2014
Zapytanie Ofertowe: Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego.
Data projektu 14.06.2012
Powiadomienie o wyborze wykonawcy audytu zewnętrznego.
Data projektu 26.06.2012
Powiadomienie oferentów o wyborze dostawcy mieszalnika homogenizującego dla substancji stałych.
Data projektu 15.05.2012
Zapytanie ofertowe na dostawę instalacji przygotowania i dystrybucji sprężonego powietrza.
Data projektu 22.09.2011
Zapytanie ofertowe na dostawę instalacji ciepłowniczej.
Data projektu 22.09.2011
Zapytanie ofertowe na dostawę kotła wodnego.
Data projektu 22.09.2011
Zapytanie ofertowe: instalacja wody oczyszczonej.
Data projektu 14.06.2011
Zapytanie ofertowe: Chromatograf cieczowy.
Data projektu 28.01.2011
Zapytanie ofertowe: Mieszalnik dwustożkowy (labolatoryjny)
Data projektu 28.01.2011
Zapytanie ofertowe: Wirówka z przemywaniem.
Data projektu 19.01.2011
Kolumna załadowcza.
Data projektu 31.05.2010
Kapsulkarka z oprzyrzadowaniem.
Data projektu 31.05.2010
Zapytanie ofertowe: Przebudowa budynku produkcyjnego Wydziału Syntez Chemicznych.
Data projektu 31.05.2010
Zapytanie ofertowe: Zamrażarka.
Data projektu 26.02.2010
Zapytanie ofertowe: Kolumna załadowcza
Data projektu 02.09.2009
Zapytanie ofertowe - Urządzenie do odwadniania osadów dla oczyszczalni ścieków.
Data projektu 13.08.2009
Powiadomienie oferentów o wyborze Wykonawcy instalacji ciepłowniczej.
Data projektu 14.10.2011
Powiadomienie oferentów o wyborze Wykonawcy: instalacji przygotowania i dystrybucji sprężonego powietrza.
Data projektu 14.10.2011
Powiadomienie oferentów o wyborze Dostawcy: kolumny załadowczej.
Data projektu 17.08.2010
Powiadomienie oferentów o wyborze Dostawcy: kapsułkarka z oprzyrządowaniem.
Data projektu 02.08.2010
Powiadomienie oferentów o wyborze Wykonawcy zadania: Przebudowa budynku produkcyjnego Wydziału Syntez Chemicznych
Data projektu 29.06.2010
Powiadomienie oferentów o wyborze Dostawcy instalacji do przemywania.
Data projektu 19.10.2011
Powiadomienie oferentów o wyborze Dostawcy zamrażarki (1 szt.)
Data projektu 11.03.2010
Powiadomienie oferentów o wyborze dostawcy urządzenia do odwadniania osadów dla oczyszczalni ścieków.
Data projektu 02.09.2009
Powiadomienie oferentów o wyborze Dostawcy: instalacji wody oczyszczonej.
Data projektu 26.07.2011
Zawiadomienie o procesie rozpatrywania nadesłanych ofert na dostawę : Chromatografu cieczowego
Data projektu 06.05.2011
Zawiadomienie o procesie rozpatrywania nadesłanych ofert na dostawę : Mieszalnika dwustożkowego (laboratoryjnego)
Data projektu 06.05.2011
Powiadomienie oferentów o wyborze Dostawcy: Wirówki z przemywaniem (1 szt.)
Data projektu 09.02.2011
Powiadomienie oferentów o wyborze dostawcy kolumny załadowczej.
Data projektu 21.09.2009
Paszport do eksportu

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość

Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Dane beneficjenta: FSP „GALENA”, ul. Krucza 62, 53-411 Wrocław
Informacje o realizowanym projekcie:  tel. (71) 710 62 01
POIG: www.poig.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl
RIF: www.warr.pl

Zbieranie ofert zostało zakończone; Zapytanie ofertowe na wdrożenia Planu rozwoju eksportu
Data projektu 28.02.2013
Powiadomienie Oferentów o wyborze Wykonawcy całość zadań związanych z wdrożeniem Planu Rozwoju eksportu
Data projektu 13.03.2013
Powiadomienie Oferentów o wyborze Dostawcy usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”
Data projektu 05.11.2012
Zbieranie ofert zostało zakończone; Zapytanie ofertowe – opracowanie Planu Rozwoju Eksportu
Data projektu 25.10.2012
Nasz Serwis internetowy używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce Cookies
UA-52809527-1