Praca

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy znanego producenta farmaceutycznego, firmy FSP „GALENA”.

Jesteśmy jedną z najstarszych, polskich firm farmaceutycznych produkującą m.in. leki kardiologiczne oraz stosowane w leczeniu alergii. Stale rozszerzamy ofertę produktów i usług dla pacjentów. Kierujemy się zasadą: „Wszechstronność, Wiarygodność, Jakość”. Staramy się inwestować nie tylko w technologie, siłą naszej Firmy są ludzie ją tworzący.

W chwili obecnej poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowiska:

Główny Energetyk

Oferty pracy proszę kierować na maila: praca@galena.pl lub przekazać pocztą do działu kadr do dnia 31.10.2019 r.

Od kandydatów na to stanowisko oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe – elektrotechnika, automatyka, elektronika i telekomunikacja.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 • Uprawnienia elektryczne, cieplne, gazowe.
 • Dobra znajomość wymagań prawnych w obszarze prawa energetycznego.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Zabezpieczenie ciągłości dostaw energii elektrycznej, cieplnej oraz innych podległych mediów.
 • Prawidłową eksploatację oraz utrzymanie w sprawności maszyn i urządzeń oraz infrastruktury elektrycznej i elektroenergetycznej.
 • Nadzór oraz koordynowanie prac podległego działu.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w stabilnej firmie z polskim kapitałem.
 • Zdobycie doświadczenia w firmie o rozpoznawalnej marce i ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Pracę jednozmianową.
 • Pakiet medyczny.
 • Pakiet socjalny.
ROZWIŃ

Specjalista ds. analitycznych w Dziale Technologiczno-Badawczym (Umowa na zastępstwo)

Opis stanowiska:

 • prowadzenie projektów wdrożenia nowych produktów leczniczych i suplementów diety w zakresie:
 • opracowania, walidacji i transferu metod analitycznych na potrzeby kontroli materiałów wyjściowych i wyrobów gotowych;
 • wykonywania analiz materiałów wyjściowych i wyrobów gotowych;
 • prowadzenia badań stabilności;
 • projektowanie i przeprowadzanie badań stresowych;
 • ocena dokumentacji jakościowej producentów substancji pomocniczych i aktywnych;
 • opracowanie specyfikacji jakościowych dla materiałów wyjściowych, produktów leczniczych i suplementów diety;
 • opracowanie części  chemiczno-farmaceutycznej dokumentacji rejestracyjnej.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (chemia, farmacja, biotechnologia lub pokrewne);
 • preferowane min. 2-letnie doświadczenie w przemyśle farmaceutycznym w obszarze badań i rozwoju;
 • biegła znajomość technik chromatograficznych (HPLC, GC, SPE);
 • doświadczenie w opracowaniu specyfikacji jakościowych oraz części chemiczno-farmaceutycznej dokumentacji rejestracyjnej;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie z wieloletnią tradycją  w oparciu o umowę o pracę,
 • pakiet medyczny,
 • pakiet świadczeń socjalnych.
ROZWIŃ

PRACOWNIK PORZĄDKOWY

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za utrzymywanie porządku w wyznaczonych obszarach  obiektu w tym:

 • sprzątanie pomieszczeń biurowych
 • ciągów komunikacyjnych oraz toalet
 • pomieszczeń magazynowych

Oczekujemy:

 • uczciwości i zaangażowania
 • dokładności , sumienności
 • pracowitości i systematyczności
 • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • dobrej organizacji pracy
 • przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż.
 • przestrzegania wewnętrznych procedur
 • aktualnej książeczki  zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych

Oferujemy:

 • pracę w stałych godzinach
 • terminową wypłatę wynagrodzenia
 • bogaty pakiet opieki lekarskiej  Lux Med
 • pakiet świadczeń socjalnych
 • stabilne zatrudnienie w firmie z wieloletnią  tradycją  w oparciu o umowę o pracę po okresie próbnym.

Prosimy o przesłanie CV na adres:  krzysztof.fusiecki@galena.pl do dnia 31.07.2019 r.

Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi osobami.

ROZWIŃ

Specjalista ds. Analizy Mikrobiologicznej

Główne zadania i zakres odpowiedzialności:

 • mikrobiologiczny monitoring warunków wytwarzania
 • badania czystości mikrobiologicznej produktów leczniczych, materiałów wyjściowych i opakowaniowych, środków spożywczych i wody
 • wykonywanie badań w ramach testu przydatności metod mikrobiologicznych
 • nadzór nad urządzeniami i aparaturą kontrolno – pomiarową w laboratorium mikrobiologicznym
 • uczestnictwo w aktualnych projektach badawczo – rozwojowych firmy
 • tworzenie, uzgadnianie i sprawdzanie dokumentacji laboratorium mikrobiologicznego

Oczekujemy

 • wykształcenia wyższego mikrobiologicznego lub pokrewnego
 • co najmniej 2 letniego doświadczenia w laboratorium przemysłowym
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
 • umiejętności pracy w zespole pod presją czasu
 • umiejętności rozwiązywania problemów i samodzielności w działaniu
 • dobrych zdolności organizacyjnych
 • odpowiedzialności, obowiązkowości, inicjatywy i skuteczności w działaniu
 • znajomości obsługi komputera minimum z zakresu MS Office

Oferujemy

 • współtworzenie sukcesu polskiej, dynamicznie rozwijającej się firmy farmaceutycznej
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pakiet socjalny
 • pakiet medyczny

Aplikacje zawierające C.V. i list motywacyjny prosimy przesyłać w terminie do 31.07.2019 drogą elektroniczną na adres mikrobiologia@galena.pl lub pocztą na adres:

FSP Galena
Ul . Krucza 62,
53-411 Wrocław

ROZWIŃ

Specjalista ds. analitycznych (umowa o pracę)

Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należało będzie:

 • Wykonywanie analiz z wykorzystaniem aparatów HPLC, GC, nadzór techniczny, konserwacja aparatury HPLC, GC;
 • Wykonywanie kwalifikacji systemów skomputeryzowanych aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • Wykonywanie analiz fizykochemicznych materiałów wyjściowych, półproduktów, produktów (tabletki, kapsułki, syropy);
 • Wykonywanie oceny materiałów opakowaniowych;
 • Prowadzenie badań stabilności produktów leczniczych;
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie pełnionych obowiązków;
 • Opracowywanie dokumentacji jakościowej;
 • Pobieranie prób do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych;

Od kandydatów aplikujących na wymienione stanowisko oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego o kierunku: chemia, farmacja, biologia, biotechnologia;
 • Przynajmniej dwuletniego doświadczenia pracy z wykorzystaniem aparatury HPLC, GC;
 • Doświadczenia pracy w laboratorium chemicznym;
 • Mile widziane doświadczenie w firmie farmaceutycznej;
 • Teoretycznej i praktycznej znajomości technik analitycznych: GC, HPLC, spektrofotometr IR, UV/VIS, waga analityczna, titrator;
 • Znajomości podstaw statystyki i SPC;
 • Dokładności i umiejętności analitycznego myślenia;
 • Umiejętności planowania i terminowej realizacji zadań, zdolności organizacyjnych;
 • Umiejętności efektywnej komunikacji i pracy zespołowej;
 • Umiejętności obsługi komputera, w tym pakietu MS Office;
 • Znajomości zasad GMP, GLP, HACCP;
 • Dobrej znajomości języka angielskiego

 Pracownikowi na tym stanowisku oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego, podniesienia kwalifikacji w ramach szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Przyjazną atmosferę pracy;
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia;
 • Pakiet medyczny;
 • Pakiet socjalny
ROZWIŃ

Pracownik Transportowy – Wydawca

Miejsce pracy: Wrocław ul. Dożynkowa 10 / Wrocław ul. Krucza 62.

Wymiar czasu pracy: pełny etat – godz. 6ºº-14ºº / godz. 7ºº-15ºº

Zakres obowiązków:

 • kompletacja zamówień / kompletacja materiałów wyjściowych wydawanych do produkcji;
 • weryfikacja przygotowanych zamówień pod kątem zgodności z zamówieniem;
 • przyjmowanie dostaw / wydawanie dostaw do odbiorcy;
 • kontrola stanów magazynowych i jakości dostaw;
 • przestrzeganie procedur wewnątrzzakładowych.

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych;
 • uprawnienia na wózki widłowe;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • zaangażowanie w wykonywane zadania;
 • dyspozycyjność;
 • praktyczna znajomość obsługi komputera (windows, excel, word);
 • podstawowa znajomość języka angielskiego
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;

Oferujemy:

 • umowę o pracę w stabilnej firmie z polskim kapitałem
 • zdobycie doświadczenia w firmie o rozpoznawalnej marce i ugruntowanej pozycji na rynku;
 • pracę jednozmianową;
 • wolne weekendy
 • grupowe ubezpieczenie zdrowotne (dostęp do opieki medycznej).
ROZWIŃ

Specjalista ds. Walidacji

Oferty (CV) proszę przesyłać do dnia 31.07.2019 r. pod adres: konrad.iwanowski@galena.pl

Specjalista ds. Walidacji

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • opracowywanie dokumentacji dotyczącej kwalifikacji i walidacji;
 • przeprowadzanie analiz zarządzania ryzykiem;
 • przeprowadzanie statystycznej analizy wyników badań;
 • sporządzanie Przeglądów Jakości Produktu w zakresie kwalifikacji i walidacji;
 • współpracę z działami wewnątrz firmy i usługodawcami w ramach przeprowadzanych kwalifikacji i walidacji;
 • prowadzenie przeglądów dokumentacji walidacyjnej;
 • opracowywanie/aktualizacja procedur, instrukcji działu oraz GPW.

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego o profilu farmaceutycznym, chemicznym, zarządzanie produkcją lub pokrewnym technicznym;
 • Doświadczenie w pracy w firmie farmaceutycznej/wyrobów medycznych.
 • znajomości wymagań z zakresu Dobrej Praktyki Wytwarzania, kwalifikacji i walidacji;
 • znajomości metod statystycznych i umiejętności ich wykorzystania;
 • znajomości zagadnień dotyczących analiz ryzyka;
 • umiejętności samodzielnego opracowywania dokumentów;
 • znajomości języka angielskiego;
 • bardzo dobrej znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);
 • rzetelności i umiejętności analitycznego myślenia;
 • umiejętności terminowej realizacji zadań;
 • komunikatywności i umiejętności pracy zespołowej.

Mile widziane:

 • doświadczenie w prowadzeniu kwalifikacji, walidacji w firmie farmaceutycznej;
 • znajomość GAMP i elementów metrologii;
 • znajomość programu Statistica;
ROZWIŃ

PRZEDSTAWICIEL FARMACEUTYCZNO-MEDYCZNY

W pełnym wymiarze godzin – umowa o pracę.

Poszukujemy Przedstawicieli Farmaceutyczno-Medycznych na teren całej Polski.  Przysyłając aplikację prosimy zaznaczyć jakiego województwa oferta dotyczy.


Oczekujemy:

 • Silnej motywacji
 • Uczciwości i zaangażowania
 • Pracowitości i systematyczności
 • Umiejętności budowania relacji i pozyskiwania nowych klientów
 • rocznego doświadczenia w sprzedaży, szczególnie w obszarze farmaceutyczno-medycznym
 • Doświadczenia w prowadzeniu samochodu (prawo jazdy kat. B)
 • Umiejętności obsługi pakietu MS Office
 • Poczucia humoru

Oferujemy:

 • Pracę w zespole profesjonalistów i w przyjaznej atmosferze
 • Najwyższy standard GMP oferowanych produktów
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • System bonusowy zależny od wyników
 • Szkolenia
 • Niezbędne narzędzia pracy, w tym samochód służbowy klasy GOLF VII
 • Pakiet medyczny
ROZWIŃ
Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FSP „GALENA", ul. Krucza 62, 53-411 Wrocław, KRS: 0000025219, NIP: 8960002953, REGON: 00040296800000, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu i dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, w tym rekrutacji przyszłych. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności serwisu internetowego www.galena.pl.
Nasz Serwis internetowy używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce Cookies
UA-52809527-1