Praca

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy znanego producenta farmaceutycznego, firmy FSP „GALENA”.

Jesteśmy jedną z najstarszych, polskich firm farmaceutycznych produkującą m.in. leki kardiologiczne oraz stosowane w leczeniu alergii. Stale rozszerzamy ofertę produktów i usług dla pacjentów. Kierujemy się zasadą: „Wszechstronność, Wiarygodność, Jakość”. Staramy się inwestować nie tylko w technologie, siłą naszej Firmy są ludzie ją tworzący.

W chwili obecnej poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowiska:

Specjalista ds. instalacyjnych

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • nadzorowanie instalacji sanitarnych i przemysłowych,
 • zarządzanie niezbędną dokumentacją techniczną i wewnątrzzakładową,
 • wykonywanie przeglądów podległych instalacji,
 • współudział w planowaniu zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w powierzonym obszarze,
 • opracowywanie i opiniowanie dokumentacji w podległym zakresie,
 • nadzorowanie i rozliczanie prac związanych z obsługą techniczną i realizacją inwestycji w podległym zakresie,
 • współpracę i nadzór nad pracami firm zewnętrznych w podległym zakresie,
 • sporządzanie specyfikacji technicznych i wyceny planowanych prac.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
 • terminowość i dobra organizacja pracy własnej oraz podległego zespołu osób (np. wykonawców),
 • doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie inżynierii sanitarnej,
 • doświadczenie w pracy w firmie farmaceutycznej lub spożywczej,
 • znajomość zagadnień GMP/HACCP,
 • znajomość języków obcych.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikacje zawierające C.V. i list motywacyjny prosimy przesyłać w terminie do 28.09.2018 r. na adres: praca@galena.pl.

ROZWIŃ

STAŻ W DZIALE KONTROLI JAKOŚCI

Proponujemy:

 • Kilkumiesięczny staż w oparciu o umowę zlecenie
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w firmie farmaceutycznej
 • Możliwość praktycznego poznania wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

Główne zadania stażysty:

 • Wykonywanie analiz fizykochemicznych materiałów wyjściowych, półproduktów, produktów (tabletki, kapsułki, syropy)
 • Wykonywanie oceny materiałów opakowaniowych
 • Wsparcie Kontroli Jakości w innych standardowo wykonywanych pracach
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie pełnionych obowiązków

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego o kierunku: chemia, farmacja, biologia, biotechnologia
 • Doświadczenia pracy w laboratorium chemicznym
 • Dokładności i umiejętności analitycznego myślenia
 • Bardzo dobrej umiejętności programów pakietu MS Office, w szczególności programu Excel
 • Gotowości do podjęcia stażu na pełen etat

Aplikacje proszę przesyłać na adres: jolanta.kowalska@galena.pl

ROZWIŃ

Specjalisty ds. Sprzedaży – Analityk

Główne zadania i zakres odpowiedzialności:

 • przygotowywanie na bieżąco analiz zyskowności działań handlowych, analiz efektywności pracy przedstawicieli farmaceutyczno-medycznych,
 • opieka nad bieżącym budżetowaniem sprzedaży we współudziale z działem planowania produkcji,
 • przygotowywanie analiz efektywności/zyskowności handlowej produktów,
 • bieżąca obsługa i weryfikacja wniosków promocyjnych,
 • weryfikacja rozliczeń z klientami kluczowymi: hurtowniami, sieciami aptek,
 • udział w projektach zwiększających efektywność handlową,

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego handlowego lub ekonomicznego (możliwe studia w trakcie),
 • co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy w dziale obsługi sprzedaży w firmie handlowej obsługującej podmioty w kanale hurtowym i detalicznym LUB co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy jako specjalista ds. rozliczeń handlowych LUB co najmniej dwuletniego doświadczenia na stanowiskach wspierających budżetowanie,
 • bardzo dobrej znajomości programu Excel oraz podstawową wiedzę na temat baz danych, znajomość narzędzi BI będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętności analitycznych popartych przykładami,
 • dużej samodzielności, komunikatywności,
 • odpowiedzialności i skrupulatności,
 • znajomość programu Comarch ERP XL będzie dodatkowym atutem.
 • Możliwość pracy w mniejszym wymiarze czasu np. ½ etatu.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie z tradycjami o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę,
 • interesujący zakres obowiązków dający możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznej i ciekawej branży farmaceutycznej,
 • możliwość realizacji własnych pasji,
 • opiekę medyczną

Aplikacje zawierające C.V. i list motywacyjny prosimy przesyłać w terminie do 31.07. 2018 roku na poniższy adres:praca@galena.pl

FSP „GALENA”
Krucza 62
53-411 Wrocław

ROZWIŃ

Specjalisty ds. Systemu Zapewnienia Jakości

Główne zadania i zakres odpowiedzialności:

 • opracowanie i wdrażanie wewnętrznych procedur i instrukcji,
 • wdrażanie, nadzorowanie i  wsparcie funkcjonowania systemów zapewnienia jakości i wymagań GMP,
 • prowadzenie analizy ryzyka,
 • koordynacja i prowadzenie oceny materiałów pomocniczych i producentów
 • prowadzenie audytów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • przygotowanie materiałów do przeglądu Farmaceutycznego Systemu Jakości i przeglądu jakości produktu,
 • prowadzenie postępowania z odchyleniami,
 • dystrybucja dokumentów systemowych,
 • współudział w tworzeniu umów kontraktowych,
 • współudział w pracach walidacyjnych,
 • kontrola zmian.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (chemiczne / biologiczne / farmaceutyczne lub pokrewne),
 • co najmniej 2-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie farmaceutycznej,
 • dobrej znajomości  Prawa Farmaceutycznego, wymagań GMP i norm ISO,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
 • dużej samodzielności, komunikatywności, zdolności organizacyjnych, odpowiedzialność i zaangażowania w realizowane zadania,
 • umiejętności rozwiązywania problemów i samodzielności w działaniu.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w wieloletniej firmie z tradycjami  o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • interesujący zakres czynności dający możliwość rozwoju zawodowego,
 • szkolenia,
 • umowę o pracę,
 • opiekę medyczną i socjalną.

Aplikacje zawierające C.V. i list motywacyjny prosimy przesyłać w terminie do   25.07.2018 r. roku na adres:  praca@galena.pl

FSP „GALENA”
Krucza 62
53-411 Wrocław

ROZWIŃ

Specjalista ds. Analizy Mikrobiologicznej

Od kandydatów na to stanowisko oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego mikrobiologicznego lub pokrewnego
 • co najmniej 2 letniego doświadczenia laboratorium przemysłowym
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
 • umiejętności pracy w zespole pod presją czasu
 • umiejętności rozwiązywania problemów i samodzielności w działaniu
 • dobrych zdolności organizacyjnych
 • odpowiedzialności, obowiązkowości, inicjatywy i skuteczności w działaniu
 • znajomości obsługi komputera minimum z zakresu MS Office

Główne zadania i zakres odpowiedzialności:

 • mikrobiologiczny monitoring warunków wytwarzania
 • badania czystości mikrobiologicznej produktów leczniczych, materiałów wyjściowych i opakowaniowych, środków spożywczych i wody
 • wykonywanie badań w ramach testu przydatności metod mikrobiologicznych
 • nadzór nad urządzeniami i aparaturą kontrolno – pomiarową w laboratorium mikrobiologicznym
 • uczestnictwo w aktualnych projektach badawczo – rozwojowych firmy
 • tworzenie, uzgadnianie i sprawdzanie dokumentacji laboratorium mikrobiologicznego

Oferujemy

 • współtworzenie sukcesu polskiej, dynamicznie rozwijającej się firmy farmaceutycznej
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • możliwość rozwoju zawodowego

Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać w terminie do 31.07.2018 drogą elektroniczną na adres mikrobiologia@galena.pl lub pocztą na adres:

FSP „GALENA”
ul . Krucza 62,
53-411 Wrocław

ROZWIŃ

Staż absolwenta

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „GALENA” – wytwórca produktów leczniczych, przyjmie absolwenta mikrobiologii, biotechnologii i kierunków pokrewnych na staż w laboratorium mikrobiologicznym Działu Kontroli Jakości.

Czego oczekujemy?

 • wiedzy teoretycznej z zakresu mikrobiologii
 • znajomości podstawowych technik analityki mikrobiologicznej
 • biegłej znajomości MS Excel
 • zaangażowania i rzetelnego wykonywania powierzonych zadań

Co oferujemy?

 • kilkumiesięczny staż w laboratorium mikrobiologicznym za pośrednictwem Urzędu Pracy (absolwent musi posiadać status bezrobotnego)
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę po odbyciu stażu (na okres minimum 6-u miesięcy)
 • możliwość zdobycia nowych doświadczeń
 • poznania metod badania preparatów farmaceutycznych i nadzoru nad  ich jakością
 • udzielenie referencji

Aplikacje proszę składać na adres:

mikrobiologia@galena.pl

ROZWIŃ

Mechanik

Od kandydatów na to stanowisko oczekujemy: 

 • wykształcenie techniczne,
 • doświadczenie w pracy w dziale utrzymania ruchu,
 • znajomość podstaw w zakresie eksploatacji maszyn,
 • umiejętność logicznego myślenia,
 • zdolność łatwego komunikowania się,
 • sumienność, dokładność, spostrzegawczość, uczciwość, odpowiedzialność i zaangażowanie w realizowane zadania.

Mile widziane:

 • doświadczenie w branży farmaceutycznej lub spożywczej.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • sprawne identyfikowanie i usuwanie problemów, wykonywanie bieżących napraw maszyn i urządzeń,
 • wykonywanie przeglądów i serwisu maszyn zgodnie z harmonogramem przeglądów,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z dokonywanymi naprawami i przeglądami,
 • zgłaszanie zapotrzebowania na niezbędne części zamienne,
 • regulacja i przezbrojenie maszyn produkcyjnych.

Oferty pracy proszę kierować na maila: pawel.perelka@galena.pl lub przekazać pocztą do działu kadr.

ROZWIŃ

PRZEDSTAWICIEL FARMACEUTYCZNO-MEDYCZNY

Praca w pełnym wymiarze godzin – umowa o pracę.

Poszukujemy Przedstawicieli Farmaceutyczno-Medycznych na tereny: Wielkopolskie (Poznań), Podkarpackie (Tarnów), Opolskie, Mazowieckie (północna i północno wschodnia Warszawa, Częstochowa (byłe województwo  Łódzkie), Pomorskie (Trójmiasto).

Oczekujemy:

• Silnej motywacji;
• Uczciwości i zaangażowania;
• Pracowitości i systematyczności;
• Umiejętności budowania relacji i pozyskiwania nowych klientów;
• Min. rocznego doświadczenia w sprzedaży, szczególnie w obszarze farmaceutyczno-medycznym;
• Doświadczenia w prowadzeniu samochodu (prawo jazdy kat. B);
• Umiejętności obsługi pakietu MS Office;
• Poczucia humoru.

Oferujemy:

Prace w zespole profesjonalistów i w przyjaznej atmosferze
• Najwyższa jakość oferowanych produktów (standard GMP);
• Stabilne warunki zatrudnienia;
• System bonusowy zależny od wyników;
• Szkolenia;
• Niezbędne narzędzia pracy, w tym samochód służbowy klasy GOLF VII.

ROZWIŃ
Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FSP „GALENA", ul. Krucza 62, 53-411 Wrocław, KRS: 0000025219, NIP: 8960002953, REGON: 00040296800000, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu i dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, w tym rekrutacji przyszłych. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności serwisu internetowego www.galena.pl.
Nasz Serwis internetowy używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce Cookies
UA-52809527-1